Hovedtelefoner

Model ATF – mono!

http://www.microsonic.dk

Hovedtelefoner for totalt døve!